Çalışma Alanlarım

Çalışma Alanlarım

 • Depresyon

 • Kaygı Bozuklukları (Panik Atak, Yaygın Kaygı, Agorafobi, Sosyal Fobi)

 • Fobiler

 • Obsesif Kompülsif Bozukluk

 • Kişilik Bozuklukları ( Borderline, Bipolar, Obsesif, Bağımlı, Çekingen, Pasif- Agresif, Histrionik)

 • Özgüven Düşüklüğü

 • Bağımlılıklar (Alkol, Kumar, Madde vb... )

 • Sigara Bırakma

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar

 • Öfke Kontrol Problemleri

 • Stres Yönetimi

 • Ayrılık ve Yas Problemleri

 • Bedenle İlişkili Bozukluklar (Somatizasyon)

 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları

 • Cinsel Bozukluklar

 • Aile İçi Çatışmalar

 • Sevgili/Eş Çatışmaları

 • Sınav Kaygısı 

 • Uyku Problemleri